Żelazna 99

Żelazna 99

Dwa ujęcia tego samego miejsca w Warszawie, oddzielone czarną linią i 76 latami. Budynek mieszkalny…