Czeski Cieszyn, ulica Główna

Czeski Cieszyn, ulica Główna

80 lat temu Wojsko Polskie wkroczyło na terytorium Czechosłowacji, realizując plan zajęcia Zaolzia. Nałożyłem zdjęcie…